(01) 479 88 00 video-podpora@arnes.si

V sredo, 8. decembra 2010, je Biotehniški center Naklo organiziral promocijski dogodek v okviru projekta Šola za življenje in razvoj – Festival primerov dobrih praks, v okviru projekta: Biotehniška področja, Šole za življenje in razvoj.

Predstavili so primere dobrih praks, medpremetnega povezovanja in predstavitev drugačnih učnih situacij. Bilo je zanimivo in poučno. Predstavitve so bile namenjene vsem strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja.

Festival je nastal za promocijo poklicev na biotehniških področjih in je delno sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih socialnih skladov.

Posnetek dogodka: 1. del in 2. del.

6b2afd513c