(01) 479 88 00 video-podpora@arnes.si

Poletno šolo CoLoS  organizira  Ministrstvo za šolstvo in šport, sodi pa tudi v del aktivnosti združenja CoLoS (eng, slo) in projekta Hands on Science. Kot že samo ime pove, je poudarek na praktični uporabi računalnikov.

 • 3. 7. 2006 (10:15 – 13:15), Projekt LAZARUS, emulacija Delphija (Andrej Florjančič)
  Open Source Physics (Francisco Esquembre)
  Sparky: kako lahko postaviš sistem strežnika in niza delovnih postaj na Pingo Linuxu. (Renato Lukač)

 

 • 4. 7. 2006 (9:15 – 13:15), E-gradiva in standard SCORM (T. Bratina)
  Priprava e-gradiv s programom eXe (Saša Divjak)
  Uporaba e-gradiv (SCORM Player, TinyLMS, Moodle,..) (Saša Divjak)
  Articulate – orodje za pripravo e-gradiv (Vilijem Osojnik)

 

 • 5. 7. 2006 (9:15 – 13:15), Orodja za upravljanje šolskih omrežij (Andrej Budja, Microsoft)
  Microsoftovi izdelki za e-izobraževanje in njihova prihodnost (Andrej Budja)
  Predstavitev DotNetNuke portalske rešitve (Peter Ličen)
  Osnove tehnologije AJAX (Ivan Pepelnjak)

 

 • 6. 7. 2006 (10:30 – 14:45), Informatizacija izobraževanja – zalet in vizija ZRSŠ (Rado Wechtersbach)
  Naravoslovni oddelki v gimnazijskem programu (Alenka Krapež)
  Spletna kamera kot senzor za analizo gibanja pri pouku fizike (Ivo Verovnik)
  Možnosti uporabe IKT v naravoslovju s primeri iz kemije (Andreja Bačnik)
  Zbirka Zavodovih gradiv za uporabo IKT v izobraževanju s poudarkom na Fiziki s fizleti (Matjaž Varšek, Saša Divjak)
  Skrivnopis (Jošt Strgar)
  Predstavitev informacije z gibljivo sliko (Rado Wechsterbach)

 

 • 7. 7. 2006 (9:00 – 14:00), Uvajanje in uporaba e-izobraževanja v šolstvu Slovenije (MŠŠ)
  Skladišča izobraževalnih gradiv (Vlado Batagelj)
  Numerične metode v fiziki (Renato Lukač)
  Zaključek poletne šole

 

Ogled na Arnes video portalu:

2006_colos

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)