(01) 479 88 00 video-podpora@arnes.si

SIRikt videokonferenčni parlament

SIRikt parlament je novost SIRikta 2016. Gre za dogodek debatnega tipa. Predlog, ki je bil dan parlamentu, je uvedba obvezne uporabe mobilnih telefonov pri pouku. V okviru tega sta bili izvedeni dve videokonferenčni uri, 22. septembra za osnovne šole (posnetek) in 29....

Delovni sestanek v okviru EU Climate Change Committee

Gozdarski inštitut Slovenije je 31. marca 2016 preko videokonference aktivno sodeloval na večurnem sestanku v okviru delovne skupine “WG5: Implementation of the LULUCF Decision and policy development of the land use, land use change and forestry sector under the...

NARIP16

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, Laboratorij za konstruiranje (LECAD) že vrsto let aktivno sodelujejo v mednarodnih projektih, kjer zelo intenzivno uporabljajo sobne videokonferenčne sisteme, tako za sestanke delovnih skupin kot za izvedbo skupnih...

Medicinska fakulteta in projekt Elixir

Predvsem za potrebe pedagoškega dela in tudi raziskovalnega je bila na Medicinski fakulteti Ljubljana v lanskem letu opremljena posebna videokonferenčna soba z opremo višje kakovosti, ki se s povezovanjem preko WebRTC že uporablja tudi za izvajanje zagovorov...

Mednarodna delavnica o dostopnosti avdiovizualnih medijev

7. decembra 2015 je v Ljubljani potekala mednarodna delavnica o dostopnosti avdiovizualnih medijev. S tehnično in strokovno podporo Arnesove ekipe za multimedijske storitve je bil celodnevni dogodek dostopen tudi osebam z različnimi oblikami invalidnosti. Namen...